CORTICOSTEROïDEN IN TABLETVORM

Heeft spoelen met zout water geen effect? Werken sprays of druppels niet – zonder of met lokale corticosteroïden? Dan kan je arts bij ernstige chronische neusbijholteontsteking (CRS) en neuspoliepen (NP) corticosteroïden in tabletvorm voorschrijven. Deze ontstekingsremmende middelen (zoals het bekende prednison) gaan in een hoge dosering via de bloedbaan naar de neus. Je ziet de klachten vaak snel verminderen: de poliepen worden kleiner en de slijmvliezen komen tot rust. Bij veel aandoeningen met ontstekingsverschijnselen worden trouwens corticosteroïd tabletten ingezet.

CORTICOSTEROïD TABLETTEN IN DE PRAKTIJK

Corticosteroïd tabletten komen in je hele lichaam terecht. Je kunt ze niet heel lang gebruiken, hooguit een paar weken als stootkuur. Soms ga je na overleg met je arts verder met een lage onderhoudsdosering. Samen bepaal je sowieso of de hoeveelheid corticosteroïd bijgesteld moet worden tijdens je behandeling. Het gaat erom dat je de laagst mogelijke dosering gebruikt die ook nog goed werkt. De bijwerkingen die deze tabletten kunnen geven, hangen namelijk nauw samen met de hoogte van de dosering en de periode dat je ze gebruikt.

BIJWERKINGEN CORTICOSTEROïD TABLETTEN

Bij een enkele stootkuur met corticosteroïd tabletten zie je over het algemeen weinig bijwerkingen. Als je een stootkuur een paar keer per jaar herhaalt, wordt de kans op bijwerkingen groter. Je gewicht kan toenemen, je gezicht dikker worden, je huid dunner en je weerstand tegen infecties kan verminderen. Ook kunnen er maagklachten, stemmingswisselingen en botontkalking optreden. Bij suikerziekte kunnen de suikerwaarden erg gaan schommelen. In al deze gevallen is contact met (en controle door) je huisarts of KNO-arts natuurlijk essentieel.

Datum van goedkeuring: Oktober 2021 | MAT-NL-2101540