Chronische en allergische rhinosinusitis… en astma

Chronische rhinosinusitis en allergische rhinosinusitis kunnen ademhalingsklachten geven en de kwaliteit van leven verminderen, maar ook een slechtere controle van andere aandoeningen geven. Een voorbeeld daarvan is astma.

Vaak komen ziekten van de bovenste luchtwegen voor bij astma. Twee daarvan zijn allergische rhinosinusitis en chronische rhinosinusitis. Chronische rhinosinusitis is een ontsteking die pijn, druk en zwelling in de sinussen veroorzaakt, de met lucht gevulde holten links en rechts van je neus. Er zijn vier paar sinussen aan weerszijden van de neusholtes ofwel de neusbijholten. Ze staan allemaal in verbinding met de neusholte.

Verstopte neus, minder goed ruiken

Bij chronische rhinosinusitis kun je klachten hebben als een verstopte neus, neusloop, hoofd- en/of aangezichtspijn die komt en gaat, een minder goed reukvermogen, een chronische hoest, een pijnlijke keel en longproblemen. Duurt rhinosinusitis langer dan twaalf weken dan noemen we dat chronisch. Chronische rhinosinusitis wordt niet altijd veroorzaakt door bacteriën. De aandoening verbetert ook niet altijd met antibiotica. Welke behandelingen er zijn, vind je hier.

Twee aandoeningen tegelijk

Astma en rhinosinusitis zijn twee aandoeningen die tegelijk kunnen voorkomen. Rhinosinusitis kan een trigger zijn voor astma en iemand met astma (en/of allergie) kan eerder rhinosinusitis ontwikkelen. 

Chronische allergische rhinosinusitis

De klachten bij chronische allergische rhinosinusitis zijn een loopneus, niezen, een verstopte neus soms in combinatie met geïrriteerde oren, ogen en keel. Zo’n 80 procent van de mensen met astma hebben ook allergische rhinosinusitis en 10 tot 40 procent van de mensen met rhinosinusitis hebben ook astma. Beide ziekten komen dus vaak samen voor.  Hoe komt dat?

Overgevoelige reactie

Dit komt met name doordat je een aanleg kan hebben om allergisch of buitengewoon overgevoelig te reageren op normale, niet levensbedreigende stoffen of omstandigheden. Kortom: door allergische reacties in je lichaam. Als er een ontsteking voorkomt in de luchtwegen, dan kan die bovenin (de neus) een rhinosinusitis veroorzaken en onderin (de luchtpijpen) voor een astmatische reactie zorgen.

Voor de controle over astmaklachten is het belangrijk om ook de eventueel aanwezige rhinosinusitis of de allergische rhinosinusitis aan te pakken. Dit omdat er een duidelijke invloed is op de astma en de klachten.

Bron: Nieuwsbrief astmaVereniging Nederland en Davos, mei 2023.

 

MAT-NL-2300595