COOKIEBELEID

Genzyme Europe B.V. vindt het belangrijk dat u deze website optimaal kan gebruiken. Daarom stemmen we de inhoud van de website graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (hierna afgekort als "cookies").

1.Inleiding

In deze cookieverklaring leggen we u uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en hoe u cookies kan aanvaarden of weigeren.

Genzyme Europe B.V. is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en elektronische communicatie.

2.Wat zijn cookies?

Met ‘cookies’ bedoelen wij elke techniek die wordt gebruikt om gegevens op een computer, telefoon of tablet te plaatsen of ervan af te lezen. De meest bekende cookies zijn kleine (tekst-)bestanden die een server van een webpagina bewaart als u een webpagina in uw browser bezoekt en die later weer herkend kunnen worden. Andere soorten cookies zijn javascripts, web beacons (tags) of device fingerprinting en soortgelijke technologieën.

Cookies stellen de website in staat uw handelingen of voorkeur voor een bepaalde tijdspanne te ‘herinneren’. De meeste browsers staan cookies toe. Evenwel kunnen gebruikers hun browsers desgewenst zo instellen dat zij worden geweigerd of verwijderd.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org.

3.Wat voor soorten cookies gebruiken wij?

Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

- Eerste partij cookies zijn cookies die door Sanofi worden geplaatst en beheerd.

- Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden gegevens gedeeld met de derde partij.

Een website kan links bevatten om informatie te promoten of te delen via sociale media netwerken van derden, of om videomateriaal te verstrekken via een serviceprovider van een derde. Deze links werken door middel van een code die door deze derde zelf beschikbaar wordt gemaakt. Deze code zorgt onder meer voor plaatsing van een cookie. Dit soort cookies noemen wij cookies van derden. Om dit soort cookies te gebruiken hebben wij uw toestemming nodig. We raden u hierbij ook aan om de privacyverklaring en cookieverklaring van deze derde partij na te lezen alvorens data te delen.

De hierboven genoemde derden kunnen de met hun cookies verzamelde informatie ook voor hun eigen doelen gebruiken. Wij hebben daar geen invloed op. Gelieve te bedenken dat deze derden hun hoofdvestigingen en andere vestigingen in de Verenigde Staten kunnen hebben en elders buiten de Europese Economische Ruimte. Het zou ook kunnen zijn dat zij de met hun cookies verzamelde gegevens doorgeven aan zulke buitenlandse vestigingen, bijvoorbeeld omdat hun servers zich bevinden buiten de EER.

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

- Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.

- Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw apparaat staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u het cookie verwijdert van uw apparaat.

Cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld:

- Strikt noodzakelijke cookies zijn technisch gezien noodzakelijk voor de goede werking van een website. Deze cookies worden steeds geplaatst omdat deze essentieel zijn om de goede werking van de website te verzekeren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden.

- Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik en de gebruikers van een website te analyseren. Wij gebruiken analytische cookies om het ontwerp, de structuur, functionaliteit en/of gebruikerservaring van een website te verbeteren. Voor dit doel maakt Sanofi meestal gebruik van Google Analytics. De informatie die met deze cookies wordt verkregen wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google.

- Personalisatiecookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de inhoud die u wordt aangeboden binnen uw interessesfeer valt. Deze cookies worden geplaatst op basis van uw toestemming.

4.Cookies die wij gebruiken

Onderstaand ziet u de cookies die wij gebruiken op https://www.deverstopteneus.nl

Noodzakelijke cookies

Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt Sanofi deze informatie maximumduur
 OptanonAlertBoxClosed  OneTrust Deze cookie wordt geplaatst door ons om bepaalde versies van de cookiewet-compliance-oplossing van OneTrust te gebruiken. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief sluiten. Het stelt de website in staat om het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen. De cookie heeft een levensduur van één jaar en bevat geen persoonlijke informatie. 1 jaar
OptanonConsent OneTrust Deze cookie wordt ingesteld door de cookie-compliance-oplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kunnen wij voorkomen dat cookies in elke categorie worden ingesteld in de browser van de gebruiker, wanneer er geen toestemming wordt gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de site kan identificeren. 1 jaar
JSESSIONID   Platformsessiecookie voor algemene doeleinden, gebruikt door sites die zijn geschreven in JSP. Meestal gebruikt om een ​​anonieme gebruikerssessie door de server te onderhouden. Sessie
AWSALBCORS AWS Deze cookie wordt beheerd door AWS en wordt gebruikt voor load balancing. 6 dagen
AWSALB AWS AWS ELB applicatie load balance 6 dagen
       Analytische cookies

Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt Sanofi deze informatie maximumduur
_gid Google Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie te zijn en vanaf het voorjaar van 2017 is er geen informatie beschikbaar van Google. Het lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina._gid Een aantal seconden
_ga Google Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. Standaard verloopt deze na 2 jaar, hoewel dit door website-eigenaren kan worden aangepast._ga 2 jaar
_gat_UA- Google Dit is een cookie van het patroontype ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn van de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer. Een aantal secondenPersonalisatiecookies

Naam cookie Partij Waarvoor gebruikt Sanofi deze informatie maximumduur
       

 

5. Waarom maakt Sanofi gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om u een goed werkende website aan te bieden.

Verder kunnen wij ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we website verbeteren voor alle bezoekers van de website en beter afstemmen op uw interesses.

Tot slot gebruiken we ook cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Zo kan een cookie ervoor zorgen dat u niet meer dezelfde gegevens hoeft in te voeren.

6.Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren?

Bij het eerste bezoek kunt u alle of bepaalde cookies aanvaarden of weigeren.

U kan uw keuze daarna aanpassen door te klikken op cookie-instellingen aanpassen die u onderaan de pagina terugvindt.

7.Hoe zit het uw privacy?

Indien Genzyme Europe B.V. persoonsgegevens verzamelt via cookies, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de privacyverklaring.

In de privacyverklaring kan u terugvinden welk persoonsgegevens verwerkt worden door de website te gebruiken, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen of wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We raden u aan om ook de privacyverklaring aandachtig door te nemen. De privacy- en cookieverklaring vormen namelijk een geheel.

8. Bij wie kan u terecht voor vragen of klachten?

Als u na het doornemen van onze cookieverklaring nog vragen hebt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

+31 (0)20 245 4000

Privacy.ne@sanofi.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Sanofi uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland, is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, voor meer informatie, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

9. Updates van deze cookieverklaring

Als we deze cookieverklaring bijwerken, plaatsen we de bijgewerkte versie op de website. U kan de laatste versie steeds terugvinden onder de titel ‘Cookieverklaring’ onderaan op de pagina.

Als we wijzigingen aanbrengen die de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, geven we u de gelegenheid om in te stemmen met dergelijke wijzigingen.

Laatste update: 24 november 2021