CHRONISCHE NEUSKLACHTEN EN OMALIZUMAB

Omalizumab (merknaam Xolair®) is sinds 2003 op de markt. Het is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische neusbijholteontsteking (CRS) met neuspoliepen (NP) bij volwassenen. Artsen schrijven het ook voor bij ernstige astma voor volwassen en kinderen vanaf zes jaar en bij netelroos (galbulten) bij kinderen vanaf 12 jaar, als andere medicijnen niet werken. Omalizumab onderdrukt allergische afweerreacties van het lichaam.

  Omalizumab (merknaam Xolair®) is een gesynthetiseerd eiwit dat vergelijkbaar is met de natuurlijke eiwitten die door het lichaam worden aangemaakt. Het behoort tot de medicijnen die monoklonale antilichamen worden genoemd. Omalizumab wordt niet alleen gebruikt bij de behandeling van chronische neusbijholteontsteking (CRS) met neuspoliepen (NP), maar ook bij allergisch astma en chronische spontane urticaria (CSU).

  Omalizumab werkt door het blokkeren van een stof, de zogenaamde immuunglobuline-E (IgE). Deze stof wordt door je lichaam zelf geproduceerd. IgE draagt bij aan een type ontsteking dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van chronische neusbijholteontsteking (CRS) met neuspoliepen (NP), allergisch astma en CSU.

  Omalizumab helpt de grootte van je neuspoliepen te verminderen en zorgt voor een afname van de chronische klachten waaronder een verstopte neus, het verlies van reukvermogen, slijm achter in je keel en een loopneus. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij volwassenen (18 jaar en ouder) die al neusspray met corticosteroïden krijgen, maar bij wie de klachten niet goed onder controle zijn met deze medicijnen.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook omalizumab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  De bijwerkingen van omalizumab zijn doorgaans mild tot matig van aard, maar kunnen af en toe ernstig zijn.

  Soms kun je last hebben van: (bij maximaal 1 op de 100 mensen)

  • slaperigheid of vermoeidheid
  • tintelingen of gevoelloosheid van handen of voeten
  • flauwvallen, lage bloeddruk bij zitten of staan (posturele hypotensie), blozen
  • keelpijn, hoesten, acute ademhalingsproblemen
  • misselijkheid (nausea), diarree, maag- en darmstoornissen
  • jeuk, netelroos, uitslag, verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon
  • gewichtstoename
  • griepachtige klachten
  • zwelling van armen.

  Een parasitaire infectie treedt zelden op (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen).

  Vaak kun je last hebben van: (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

  • reacties op de injectieplaats waaronder pijn, zwelling, jeuk en roodheid
  • pijn in het bovenste deel van de buik
  • hoofdpijn
  • bovenste luchtweginfectie, zoals ontsteking van de keel en verkoudheid
  • gevoel van druk of pijn in de wangen/onder de ogen en in het voorhoofd (bijholte-ontsteking, bijholte-hoofdpijn)
  • pijn in de gewrichten (gewrichtspijn)
  • duizeligheid.

  Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

  Heeft omalizumab invloed op zwangerschap en borstvoeding?

  Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn of wil je zwanger worden? Neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt. Je arts zal de voordelen en mogelijke risico’s van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap met je bespreken. Informeer je arts onmiddellijk als je zwanger wordt tijdens behandeling met omalizumab. Als je borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te geven, neem dan ook contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

  Waar moet je op letten als je met omalizumab behandeld wordt?

  - Allergische reacties

  In zeldzame gevallen zijn er allergische reacties (overgevoeligheidsreacties). Neem direct contact op met je arts, apotheker of verpleegkundige als je klachten krijgt die wijzen op de volgende ernstige bijwerkingen:

  • Ernstige allergische reacties (inclusief anafylaxie). Klachten kunnen daarbij zijn: uitslag, jeuk of netelroos (galbulten) op de huid, zwelling van het gezicht, de lippen, tong, strottenhoofd, luchtpijp of andere lichaamsdelen, snelle hartslag, duizeligheid en lichtheid in het hoofd, verwardheid, kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen, blauwe huid of lippen, ineenzakken of verlies van bewustzijn.
  • Heb je in het verleden ernstige allergische reacties gehad (anafylaxie) die niet samenhingen met omalizumab, dan kun je een groter risico hebben om ernstige allergische reacties te krijgen na gebruik van omalizumab.
  • Systemische lupus erythematodes (SLE). Klachten kunnen bestaan uit spierpijn, pijn en zwelling van de gewrichten, huiduitslag, koorts, gewichtsverlies en vermoeidheid.

  Neem contact op met je arts als je andere geneesmiddelen gebruikt en bespreek of deze samen met omalizumab ingezet kunnen worden. Ook bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan moet je melden bij je arts of apotheker.

LEES MEER OVER BIOLOGISCHE GENEESMIDDELEN

Datum van goedkeuring: Oktober 2021 | MAT-NL-2101541