CHRONISCHE NEUSKLACHTEN EN DUPILUMAB

Dupilumab (merknaam Dupixent®) is een medicijn voor mensen die in aanmerking komen voor systemische behandeling van chronische neusklachten (CRS) met neuspoliepen (NP). Zij hebben geen baat gehad bij corticosteroïd-kuren en operaties. Dupilumab kan voor de behandeling van CRS met NP worden voorgeschreven bij volwassenen van 18 jaar en ouder.

  Dupilumab (merknaam Dupixent) wordt toegepast bij de behandeling van ernstig atopisch eczeem, ernstige astma en ernstige, chronische rhinosinusitis met neuspoliepen. Het is sinds februari 2018 in Nederland beschikbaar. Dupilumab is een eiwit dat de werking blokkeert van de eiwitten interleukine 4 en interleukine 13 (IL-4 en IL-13). Beide spelen ook een belangrijke rol in het veroorzaken van de klachten en symptomen bij chronische neusbijholteontsteking (CRS) en neuspoliepen (NP). Volwassenen en adolescenten van 12-18 jaar met matig-ernstig tot ernstige klachten kunnen er baat bij hebben.

  Heb je chronische neusklachten, dan produceer je hoge concentraties eiwitten die betrokken zijn bij deze aandoening: onder andere interleukine 4 en interleukine 13 (IL-4 en IL-13). De werkzame stof dupilumab is een gespecialiseerd eiwit (monoklonaal antilichaam) dat is ontwikkeld om IL-4 en IL-13 te blokkeren. Zo verlicht het middel de symptomen van de ziekte.

  Het gebruik van dupilumab kan de klachten van chronische neusbijholteontsteking (CRS) met neuspoliepen (NP) verminderen. Het kan daardoor ook een positief effect hebben op symptomen van pijn, angst en vermoeidheid die soms samengaan met chronische neusklachten. Bovendien helpt het je slaapproblemen te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dupilumab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

  • reacties op de plaats van injectie (d.w.z. roodheid, zwelling, jeuk, pijn)
  • droge ogen, roodheid en jeuk
  • ooginfectie
  • koortsblaasjes (op lippen en huid)
  • gewrichtspijn (artralgie).

  Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau https://www.ema.europa.eu.

  Heeft dupilumab invloed op zwangerschap en borstvoeding?

  Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn of wil je het worden? Neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van dupilumab bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij je arts anders adviseert. Geef je borstvoeding of ben je dit van plan? Neem dan ook contact op met je arts voordat je dupilumab gebruikt. Samen met je arts kun je beslissen of je borstvoeding geeft of dupilumab gebruikt, met een van beide moet je stoppen.

  Waar moet je op letten als je met dupilumab behandeld wordt?

  - Allergische reacties

  In zeer zeldzame gevallen zijn er allergische reacties (overgevoeligheidsreacties).

  Symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:

  • koorts
  • algemeen ziek gevoel
  • gezwollen lymfeklieren
  • netelroos
  • jeuk
  • gewrichtspijn
  • huiduitslag.

  Krijgt je last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van dupilumab en neem onmiddellijk contact op met je arts.

  - Parasitaire infecties (darmparasieten)

  Dupilumab kan je weerstand verlagen tegen infecties die veroorzaakt worden door parasieten. Heb je al een parasitaire infectie? Dan moet deze eerst worden behandeld voor je een behandeling met dupilumab start. Controleer samen met je arts of je last hebt van diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woon je in een regio waar deze infecties vaak voorkomen of reis je naar zo’n regio, raadpleeg dan je arts.

  - Astma

  Heb je astma en gebruik je geneesmiddelen voor astma, stop daar dan niet mee en verander niets in je astmamedicatie zonder dat eerst met je arts te bespreken. Neem tevens contact met je arts op voordat je met dupilumab stopt.

  - Oogproblemen

  Heb je nieuwe of toenemende problemen met je ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen in je zicht, neem dan contact op met je arts.

  Heeft dupilumab invloed op andere medicijnen?

  Gebruik je nog andere geneesmiddelen? Heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je snel andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker, vooral als je kort geleden een inenting (vaccinatie) hebt gehad of deze binnenkort krijgt. Word je met dupilumab behandeld, dan mag je gelijktijdig vaccinatie ondergaan met inactieve of niet-levende vaccins. De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig gebruik van dupilumab en levende vaccins zijn niet onderzocht.

  Wanneer mag je dupilumab niet gebruiken?
  Als je allergisch bent voor dupilumab of voor een van de andere bestanddelen, dan mag je dit medicijn niet gebruiken.

  Neem contact op met je arts als je andere geneesmiddelen gebruikt en bespreek of deze samen met dupilumab ingezet kunnen worden. Ook bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan moet je melden bij je arts of apotheker.

Datum van goedkeuring: Oktober 2021 | MAT-NL-2101541